Po stopách Čechů na Novém Zélandu

Martin Nekola
Po stopách Čechů na Novém Zélandu

  • Formát: 145 x 200 mm
  • Rozsah: 192 stran
  • Vazba: vázaná
  • Datum Vydání: 11/2021

Autor Martin Nekola je historik, který se mnoho let věnuje výzkumu krajanských komunit v zahraničí. Ve své poslední knize se zaměřuje na málo probádané, ale fascinující téma Čechů na Novém Zélandu. V různých obdobích a z různých důvodů se vydávali našinci na opačný konec světa, aby zde nalezli nový domov. Dobrodruzi na přelomu 19. a 20. století, židé prchající před Hitlerem, exulanti po komunistickém převratu v únoru 1948 i po okupaci Československa v srpnu 1968. Kniha čtenáře přenese do nejznámější novozélandské vesnice Puhoi, založené přistěhovalci z Plzeňska, představí zajímavé osobnosti, které se v zemi dlouhého bílého oblaku prosadily v široké škále oborů, i umělce, kteří svou tvorbou významně ovlivnili novozélandskou kulturu a společnost. Stačí zmínit malíře Bohumíra Lindauera, architekty Heinricha Kulku, Maxe Rosenfelda a Vladimíra Čačalu, zakladatele wellingtonské opery Bedřicha Turnovského, uměleckého hrnčíře Miroslava Smíška a mnohé další. Kniha připomene i baťovce, restauratéry a podnikatele, české krajanské spolky a tiskoviny, státní návštěvu Václava Havla na jaře 1995 a samozřejmě nevynechá ani aktuální pohled mezi novozélandské Čechy. Obsahuje stovky unikátních a dosud nikdy nepublikovaných fotografií a dobových fragmentů, jakož i výňatky ze vzpomínek a dopisů přistěhovalců.

 

In the footsteps of the Czechs in New Zealand

...behind the Long White Cloud

The author Martin Nekola is a historian who has been researching compatriot communities abroad for many years. In his latest book, he focuses on an almost unexplored but fascinating topic dealing with the Czechs in New Zealand. At various times and for various reasons, our people went to the other side of the world to find a new home: adventurers at the turn of the 19th and 20th centuries, Jews fleeing Hitler, political émigrés after the communist coup in February 1948 and after the occupation of Czechoslovakia in August 1968. The book takes readers to Puhoi, the most famous New Zealand village, established by immigrants from the Pilsen region, and introduces inspiring personalities, who have established themselves in a wide range of disciplines, including artists whose work has significantly influenced New Zealand culture and society. We can mention the painter Bohumír Lindauer, the architects Heinrich Kulka, Max Rosenfeld and Vladimír Čačala, the founder of the Wellington Opera Bedřich Turnovský, the artistic potter Miroslav Smíšek and many others. The book also speaks about the local branch of the Baťa shoe company, restaurateurs and entrepreneurs, Czech expatriate associations and periodicals, the state visit of Václav Havel in the Spring of 1995 and, of course, it includes observations about the current Czech community. It contains hundreds of unique and never-before-published photographs and historical fragments, as well as excerpts from memories and letters of the immigrants.


číst více

Autoři knihy

Další knihy autora

Podobné knihy

Beroun sobě

šesté berounské reminiscence
Rudolf Kadeřábek

Škoda lásky

Druhá světová válka na severním Plzeňsku
Irena Bukačová

Povídky ke kávě II.

aneb Jak přežít v manželství a zachovat si zdravý ženský rozum
Hana Hrabáková