Videomedailonek: František Hampl

Kameel Machart

Františku Hamplovi byla udělan Cena města Berouna 2018 za jeho dlouholeté působení na celé generace studentů berounského gymnázia a vytváření jejich pozitivního vztahu k životu. Naším úkolem bylo zpracovat krátký videomedailonek, který by oceněného představil publiku při slavnostním předávání cen.