Videomedailonek: Peter Kuhar

Kameel Machart

Peteru Kuharovi byla udělena Cena města Berouna 2018 za šíření dobrého jména města Berouna, v zahraničí a za vytváření vztahů vzájemnosti mezi slovinskou a českou kulturou, vedoucí k obohacování kulturního života města. Naším úkolem bylo zpracovat krátký videomedailonek, který by oceněného představil publiku při slavnostním předávání cen.