Barevná abeceda

Jana Kubásková
Barevná abeceda

  • formát: 210 x 297 mm
  • rozsah: 88 stran
  • vazba: brožovaná
  • datum vydání: 2008

 

Autorka o publikaci říká:

„Milé kolegyně a kolegové – učitelé, rodiče, 

máte před sebou knihu - pracovní sešit, určenou pro odbornou  veřejnost – pedagogy 1. stupně ZŠ i pro rodiče předškoláků a žáků 1. a 2. ročníku ZŠ, ale hlavně samotným dětem, které se potýkají při seznamování s tiskacími a psacími písmenky naší abecedy s množstvím roztodivných tvarů (děti si během 1. ročníku musí zapamatovat celkem 35 x 4 různé znaky české abecedy, správně je přečíst i napsat).

Mojí snahou bylo využít při poznávacím procesu dětí nejen rozumové složky, ale také umožnit dětem poznávat jednotlivá písmena hravou formou, s použitím hádanky, barevné asociace, vnímání rytmu říkanky – zkrátka všemožných  mnemotechnických pomůcek, tak, jak je to pro děti mladšího školního věku přirozené a srozumitelné.

První část sešitu obsahuje tvary velkých tiskacích písmen, řazených abecedně. Písmena jsou řešena formou vybarvovací hádanky. Pokud dítě správně vybarví arch podle legendy, objeví se  spolu s novým, dosud neznámým písmenem i obrázky, podle kterých si dítě samo odvodí název právě vybarveného písmenka. Úspěch z uhodnutí a poznání nového písmena vlastními silami je motivující. Tam, kde je to možné, využívám i barevné spojení –  B zůstává bílé, Č je červené,M je modré, Z  zelené, H hnědé, Ž žluté atd.

Druhá část sešitu je věnována nácviku psacích písmen malé i velké abecedy. Jednotlivé pracovní listy slouží zároveň jako uvolňovací cvičení ruky. Písmeno ve velikém tvaru mnohokrát barevně obtahujeme podle rytmu příslušné říkanky. Jeden verš znamená tah celým tvarem písmenka. Princip psaní v rytmu říkadel je známý již dlouho. Rytmus odvádí pozornost dítěte od křečovitého a kostrbatého tahu k vnímání plynulosti melodie textu a tím i k plynulému tahu  písma. (Zpočátku by měl rytmus básničky udržovat hlasitým čtením učitel.)

Při mnohonásobném opakování téhož tvaru zároveň dochází k upevňování a ujištění se o správné podobě písmena ve velikém formátu. Následné psaní drobných písmenek v písance pak děti lépe zvládnou, psaným tvarům totiž rozumí.

Pracovní sešit je zpracován tak, aby byl využitelný pro všechny současné metody výuky čtení i psaní v 1. ročníku základní školy a při opakování jednotlivých psacích tvarů (jako rozcvička) ve 2. ročníku.

Sešit je vhodný i pro domácí opakování hravou formou. Také zvídaví a nedočkaví předškoláci  mohou sami objevovat taje tiskacího písma.“

Barevná abeceda - Nakladatelství MachartBarevná abeceda - Nakladatelství Machart

 

Slovo o autorce

Mgr. Jana Kubásková  *11. 2. 1975 Vystudovala SPgŠ v Berouně – obor učitelství MŠ. Další studium na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – obor výtvarná výchova a občanská výchova. V současné době žije s manželem na Tetíně, je maminkou dvou dětí a učí na tetínské malotřídní škole. Spolupracovala s Mateřským centrem Slunečnice jako lektorka tvořivých kurzů pro děti i dospělé. Spolu s manželem pořádá výstavy v Galerii sv. Jana Nepomuckého na Tetíně a soutěžní výstavu Malé Berounále v Městské galerii Beroun.


číst více

Autoři knihy

Další knihy autora

Podobné knihy

Baf!


Marek Kubásek

Kouzelný měsíc


Helena Beránková

Moje chytrá knížka

aneb jak Matěj s Klárkou letěli balonem
Jiří Chalupa
Kameel Machart