Templáři v zemích českých králů / ČECHY

Kameel Machart, Marie Holečková, Templarius Bohemicus
Templáři v zemích českých králů / ČECHY

  • formát: 225 x 210 mm
  • rozsah: 160 stran
  • vazba: šitá
  • datum vydání: 2009

Praha, Uhříněves, Mladá Boleslav, Písek, Litoměřice, Poděbrady, Cheb ale i Nižbor, Lemberk, Švihov, Rabštej (jako představitelé nejstarších královských hradů) a stovka dalších pozoruhodných míst v Čechách, je historiky i laickými badateli označována za působení dávného a tajemného řádu templářů. Je podivuhodné, jak tato tradice, byť mnohdy postavená pouze na pověstech a bájích, stále přetrvává.

Publikace upoutá pozornost čtenářů zajímajících se o nedostatečně prozkoumané, mnohdy tzv. „tajemné“ kapitoly starších českých dějin, k nimž působení templářského řádu a jeho dramatické osudy bezpochyby patří, a tuto pozornost si jistě udrží svým živým jazykem a téměř „napínavým“ způsobem, jímž autor líčí postup studia nejrůznějších pramenů a úvahy, jimiž dospívá ke svým závěrům. Tím kniha splňuje nároky, které se běžně kladou na populárně naučná díla. Zároveň však takto zaujatému čtenáři poskytne velké množství informací, rámec podobných publikací v mnoha ohledech překračující.

První oddíl knihy seznamuje se vznikem, působením, vnitřním životem řádu, symboly, regulemi atd. a posléze s pohnutými okolnostmi zrušení řádu. Dalším přínosem je soupis 67 dobových listinných dokumentů a jejich komentář.

Za přehledem zpráv o templářích v českých kronikách následuje nejpřínosnější část knihy, nazvaná autorem „Seznam všech míst, která kdy byla … v souvislosti s templáři zmíněna … s uvedením na míru pravou“, s podtitulem, že jde o jakousi (opět komentovanou) inventuru celkem 247 lokalit spojovaných s templáři v historických zemích Koruny české. Seznam je velmi přehledný, nápaditý, originální, s exaktním přístupem k rozboru pramenů, což jistě ocení každý čtenář i případný zájemce o další studium.

Cenné jsou také přehledné seznamy sídel řádu, velmistrů a dalších hodnostářů i chronologický přehled dějin řádu a zejména potom rozsáhlý (400 položek čítající) soupis literatury a pramenů.

Čtenáři se mohou těšit i na další ohlášená autorova díla, ať již jde o úplný překlad řádové řehole, templářské pověsti aj.

V Praze, prosinec 2008,

Věra Beránková, Karel Beránek, pracovníci SÚA Praha v. v.

 

Berounští nakladatelé pokřtili knihu o Templářích

Templáři - křest - Nakladatelství MachartBerounská nakladatelství Machart a MH slavnostně představila čtenářské obci unikátní knižní projekt mapující působení templářského řádu v Čechách a na Moravě. Další svazek knihy Templáři v zemích českých králů - tentokrát věnovaný aktivitám tajemného řádu na území Moravy - byl slavnostně pokřtěn v autentickém prostředí vinařských sklepů v Čejkovicích, kde Templáři působili. 

Stalo se tak 8. dubna při příležitosti konání mezinárodní konference o rytířských řádech, která v Čejkovicích probíhala a nad níž převzal odbornou garanci Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Moravské zemské muzeum Brno. Hostiteli konference se staly Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo.
 
Slavnostního křtu se zúčastnil autor knihy Templarius Bohemicus (na snímku v templářské zbroji) a také berounští nakladatelé knihy Marie Holečková a Kameel Machart. Úlohy kmotra se ujal Pavel Pastorek, ředitel vinařského družstva Templářské sklepy Čejkovice (na snímku vpravo). "Realizací této mezinárodní konference i podporou vydání knihy o Templářích pokračujeme v myšlence seznamovat veřejnost s historií Templářů a jiných řádů. Dalším záměrem do budoucna, který vzešel z konference, je vybudovat a otevřít muzeum templářských rytířů," uvedl Pavel Pastorek.
 
"O Templářích bylo v minulosti vydáno mnoho knih, ale žádná z nich se nevěnuje aktivitám templářského řádu na našem území tak důkladně a podrobně, jako tato knižní novinka," uvedl nakladatel a zároveň autor grafické úpravy knihy Kameel Machart. (tz) 
 

číst více

Autoři knihy

Další knihy autorů

Ležela kočka s andělem

a jiné prózy pro dospělé

Praha templářská

a Řehole spolubojovníků templu

Podobné knihy

Ostrava / malá procházka velkým městem

a little walk in a big city
Boris Renner

Moje chytrá knížka

aneb jak Matěj s Klárkou letěli balonem
Jiří Chalupa
Kameel Machart

Vesmírný poutník Jiří Vydra

aneb Jak jsme zlobil svět
Luboš Kolafa
Antonín Lelkeš