Jan Sušer

externí redaktor a jazykový korektor

Jan Sušer Pochází z Vesce u Liberce a jeho srdce je s krajem pod Ještědem stále pevně spjato. Studoval teologii a religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde mohl krom svých odborných zájmů dát naplno průchod své lásce k jazykům. Kromě biblických jazyků se zde seznámil též se základy klasické arabštiny a dalších pramenných jazyků. Studoval sanskrt u doc. Martina Fárka a posléze soukromě u PhDr. Jaromíra Máši. Nabyté znalosti bohatě uplatňuje v řemesle, které se mu stalo koníčkem i profesí. Je autorem několika edičních řad odborného i populárního charakteru; pracoval na pozici vedoucího redaktora v nakl. Grada Publishing a jako redaktor edic Religionistika a Teologie v nakl. Karolinum. Nyní je redaktorem na volné noze, kromě práce na zmíněných edicích spolupracuje též nárazově s různými nakladatelstvími (Slovart, Malvern, Radioservis ad.). Od r. 2009 je členem redakční rady religionistického časopisu Dingir.