Veronika Řeháková

historička

Veronika Řeháková

Příslušnice řeholní kongregace Sester dítěte Ježíše, vystudovala historii a religionistiku na FF MU v Brně, teologii na CMTF UP v Olomouci a velký doktorát z teologie získala na KTF UK v Praze. Přednáší na Biskupském gymnáziu v Brně a TF JU v Českých Budějovicích. Specializuje se na systematickou teologii, spiritualitu, specificky na oblast duchovního doprovázení. Z jejích publikací připomínáme: Buditel, historik, apologeta Matěj Procházka (1811–1889), Brno: CDK, 2021.

Nejnovější knihy autora

Zednáři, Masaryk, katolíci

trnitá cesta od nenávisti k dialogu
Ctirad Václav Pospíšil
Veronika Řeháková
Jan Sušer