Naděje v medicíně

Mgr.A. Andrea Borovská
Naděje v medicíně

Předmětem soutěže vyhlášené Českou lékařskou komorou je výtvarné / vizuální znázornění motivu „Naděje v medicíně“.