knihy na klíč

Nakladatelství Machart připravuje výrobu „knih na klíč“ pro širokou škálu zájemců. Zejména se jedná o následující zákaznické skupiny:

Autoři, kteří chtějí vydat knihu vlastním nákladem. Jedná se zejména o drobnou prózu, poezii, literární prvotiny apod., u nichž autorovi pomůžeme nejen s redakční přípravou, pořízením grafických podkladů, návrhem, sazbou a výrobou, ale i s uvedením knihy na trh.

Města, obce, úřady a instituce, které příležitostně publikují – zejména reprezentativní publikace, fotografické knihy, knihy propagačního charakteru, turistické a informační knihy a brožury, dárkové publikace.

Firmy, kterým dokážeme na zakázku připravit a vydat knižní publikaci, která např. mapuje historii rodinné firmy, daného oboru podnikání, představuje knižní formou určitý výrobek, službu nebo osobnost daného oboru. Publikace tohoto charakteru dokážeme připravit včetně pořízení autorského textu, veškerých fotografických i ilustračních podkladů, až po výrobu a případné uvedení knihy na trh.

V celém procesu výroby knižní publikace dokážeme zajistit jak vydání knihy „na klíč“, tak dílčí části tohoto přípravného a výrobního procesu.

Texty – Zajišťujeme přípravu autorských textů, popř. editorskou úpravu dodaných textů, včetně odborné jazykové korektury nebo překladů.

Obrazové podklady – Pořizujeme fotografické podklady pro publikace, a to dokumentárního i uměleckého charakteru. Zajišťujeme nákup ilustračních fotografií ze sítě světových fotobank, včetně řešení autorských práv. Vytvoříme ilustrace přesně na míru dané publikaci. Tvoříme ostatní grafické podklady ke knihám – grafy, schémata, tabulky, schematické plánky a mapy.

Grafické zpracování a sazba – Tvoříme grafické návrhy publikací, obálek i vnitřních stran. Zajišťujeme sazbu a předtiskovou přípravu, včetně zapracování korektur.

Tisk – Výrobu publikace realizujeme dle požadavků zákazníků, a to v pevné i brožované knižní vazbě, v černobílém i plnobarevném tiskovém provedení, na zvolený materiál, ve špičkové kvalitě tisku i následného knihařského zpracování.

Distribuce – Zaštiťujeme celý výrobní proces vzniku knihy, a to od přidělení ISBN až po zajištění distribuce, dopravu hotových publikací k prodejcům a do distribučních skladů všech velkých prodejních sítí v České republice, včetně průběžného vyúčtovávání prodeje.